درباره ما :

شرکت بازرگانی رضازاده در سال ۲۰۰۱ در شهر مشهد به شماره ثبت ۰۰۶۷۰۷۳۲۹۸ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعالیت خود را آغاز نموده و در ابتدا شروع فعالیت صادرات به کشورهای آسیایی میانه را در برنامه کاری خود قرارداده و با گذشت زمان در حال حاضر صادرات مستمر انواع کالا و محصولات ایرانی را به کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و روسیه را با کادری توانا و کارآزموده انجام میدهد.